Language

Paper Machine

Writing, packing, coating, tissue...

Water treatment

Waste water, Fresh water...

Industrial Pump

Vacuum pump, centrifugal pump, ....

Lab Equipment

Pulp & paper, Water treatment, ....

SUPPLIER

TISSUE PAPER MACHINE

PULP & PAPER INDUSTRIAL SPARE PART

PAPER & TEXTILE CHEMICAL

  

LOG SAW BLADES

Thứ tư, 28 Tháng 7 2021 11:13

Phun phủ lô sấy Yankee (Yankee Thermal Spray)

Khi nào cần phun phủ lô sấy Yankee:

- Lô thép đã bị hư lớp phủ dẫn đến khuyết tật của giấy tissue mà không thể khắc phục

- Lô gang đã mài mòn quá nhiều

Last modified on Thứ tư, 28 Tháng 7 2021 11:20

CUSTOMER

VIET HUNG TECHNOLOGY CO.,LTD

Phone: +84 4 625 311 67    -    Email: viet.hung.tech.ltd@gmail.com

Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.