Language

Paper Machine

Writing, packing, coating, tissue...

Water treatment

Waste water, Fresh water...

Industrial Pump

Vacuum pump, centrifugal pump, ....

Lab Equipment

Pulp & paper, Water treatment, ....

HOÁ CHẤT

Hoá chất GIẤY & DỆT NHUỘM

PAPER & TEXTILE CHEMICAL

 

Việt Hưng có đội ngũ chuyên gia được đào tạo sâu về lĩnh vực xử lý nước đồng thời Việt Hưng cũng là đối tác tại Việt Nam của nhiều hãng lớn trên thế giới. Do dó chúng tôi có thể cung cấp cho bạn giải pháp tối ưu về xử lý nước với chi phí tiết kiệm nhất mà vẫn đạt hiệu quả tối đa.

 

 

Việt Hưng có đội ngũ chuyên gia được đào tạo sâu về lĩnh vực xử lý nước đồng thời Việt Hưng cũng là đối tác tại Việt Nam của nhiều hãng lớn trên thế giới. Do dó chúng tôi có thể cung cấp cho bạn giải pháp tối ưu về xử lý nước với chi phí tiết kiệm nhất mà vẫn đạt hiệu quả tối đa.

THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI HOÀN CHỈNH

- Xử lý nước thải kỵ khí

- Xử lý hiếu khí

Việt Hưng có thể cung cấp các hệ thống xử lý nước dưới dạng module thuận tiện cho việc lắp đặt, di dời.

THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH CÔNG NGHIỆP

- Xử lý nước ngầm

- Xử lý nước bề mặt

- Xử lý nước lò hơi

CUNG CẤP THIẾT BỊ ĐƠN LẺ

- Thiết bị lắng: Lắng tròn, lắng ngang.

- Thiết bị tuyển nổi (DAF): dạng bể tròn hoặc chữ nhật.

- Thiết bị ép bùn dạng lưới ép, vít ép

- Vật mang cho bể hiếu khí

- Thiết bị sục khí cho bể sinh học.

- Song chắn vớt rác liên tục

THIẾT BỊ

A.Celli Paper Group

Tissue Paper machine

Máy vải không dệt

Packing / Graphic PM

 

 

 

VIET HUNG TECHNOLOGY CO.,LTD

Phone: +84 4 625 311 67    -    Email: viet.hung.tech.ltd@gmail.com

Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.