Language

Paper Machine

Writing, packing, coating, tissue...

Water treatment

Waste water, Fresh water...

Industrial Pump

Vacuum pump, centrifugal pump, ....

Lab Equipment

Pulp & paper, Water treatment, ....

SUPPLIER

TISSUE PAPER MACHINE

PULP & PAPER INDUSTRIAL SPARE PART

PAPER & TEXTILE CHEMICAL

  

LOG SAW BLADES

Aro Compact Pump: được thiết kế gọn nhẹ nhưng lại có công suất cao tới 14,8 GPM (56 lít/phút) với vật liệu đa dạng thích ứng với mọi môi trường nhà máy yêu cầu

 

Aro Expert Series: Công suất lên đến 1041 LPM

Aro Pro Series

CUSTOMER

VIET HUNG TECHNOLOGY CO.,LTD

Phone: +84 4 625 311 67    -    Email: viet.hung.tech.ltd@gmail.com

Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.