Language

Paper Machine

Writing, packing, coating, tissue...

Water treatment

Waste water, Fresh water...

Industrial Pump

Vacuum pump, centrifugal pump, ....

Lab Equipment

Pulp & paper, Water treatment, ....

HOÁ CHẤT

Hoá chất GIẤY & DỆT NHUỘM

PAPER & TEXTILE CHEMICAL

 

VIỆT HƯNG là cung cấp các loại hóa chất sử dụng trong sản xuất giấy và bột giấy của Pan Pacific Chemical - Korea tại Việt Nam

 

 

GIẤY TISSUE

- Hóa chất tách tô, phủ lô

- Chất điều hòa chăn

- Hóa chất vệ sinh chăn lưới

- Kiểm soát stickies

- Kiểm soát bám bẩn

- Hóa chất khử mực

- Hóa chất điều hòa lưới

- Hóa chất khử bọt

- Tăng bền ướt

- Chất làm mềm

- Kiểm soát nước trắng

- Tissue lotion

- Chất diệt khuẩn

- Tăng bền khô

- Hóa chất boilout

- Scale control (Chống cáu cặn)

 

 

GIẤY IN VIẾT 

 

- Chất điều hòa chăn

- Hóa chất vệ sinh chăn lưới

- Kiểm soát stickies

- Chất tạo đặc dịch tráng

- Chất phân tán pigment

- Chất kháng bọt dịch tráng

- Chất điều hòa lưới

- Scale control (chống cáu cặn)

-

- Chất diệt khuẩn

- Tăng bền khô

- Hóa chất boilout

- Hóa chất tách lô

 GIẤY IN BÁO

- Điều hòa chăn

- Khử bọt

- Chống bám dính

- Vệ sinh chăn lưới

- Chất diệt khuẩn

- Chất tách lô

- Hóa chất boilout

- Scale control (chống cáu cặn)

- Hóa chất khử mực

- Hóa chất xử lý nước nội vi

- Linting/ Dusting control (ổn định và tăng khả năng in ấn)

GIẤY BÌA, BAO GÓI

- Điều hòa chăn

- Khử bọt

- Chống bám dính

- Vệ sinh chăn lưới

- Scale control (chống cáu cặn)

- Chất diệt khuẩn

- Chất tách lô

- Hóa chất boilout

- Chất điều hòa lưới

- Hóa chất khử mực

- Hóa chất xử lý nước nội vi

- Hóa chất tăng bền khô

- Hóa chất tăng bền ướt

THIẾT BỊ

A.Celli Paper Group

Tissue Paper machine

Máy vải không dệt

Packing / Graphic PM

 

 

 

VIET HUNG TECHNOLOGY CO.,LTD

Phone: +84 4 625 311 67    -    Email: viet.hung.tech.ltd@gmail.com

Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.