Language

Paper Machine

Writing, packing, coating, tissue...

Water treatment

Waste water, Fresh water...

Industrial Pump

Vacuum pump, centrifugal pump, ....

Lab Equipment

Pulp & paper, Water treatment, ....

SUPPLIER

TISSUE PAPER MACHINE

PULP & PAPER INDUSTRIAL SPARE PART

PAPER & TEXTILE CHEMICAL

  

LOG SAW BLADES

Bơm trục vít được ứng dụng trong tất cả các ngành công nghiệp khi mà cần vận chuyển dung dịch hoặc huyền phù có độ nhớt cao, đậm đặc ví dụ như bơm hóa chất, bơm bùn, bơm bột nồng độ cao...

- Công suất: tối đa 200 m3/giờ

- Áp suất tối đa 24 bar

 

Flygt Compact C

Flygt Widethorat W

Flygt Epsilon range

 

CUSTOMER

VIET HUNG TECHNOLOGY CO.,LTD

Phone: +84 4 625 311 67    -    Email: viet.hung.tech.ltd@gmail.com

Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.