Language

Paper Machine

Writing, packing, coating, tissue...

Water treatment

Waste water, Fresh water...

Industrial Pump

Vacuum pump, centrifugal pump, ....

Lab Equipment

Pulp & paper, Water treatment, ....

HOÁ CHẤT

Hoá chất GIẤY & DỆT NHUỘM

PAPER & TEXTILE CHEMICAL

 

Bơm trục vít được ứng dụng trong tất cả các ngành công nghiệp khi mà cần vận chuyển dung dịch hoặc huyền phù có độ nhớt cao, đậm đặc ví dụ như bơm hóa chất, bơm bùn, bơm bột nồng độ cao...

- Công suất: tối đa 200 m3/giờ

- Áp suất tối đa 24 bar

 

Flygt Compact C

Flygt Widethorat W

Flygt Epsilon range

 

THIẾT BỊ

A.Celli Paper Group

Tissue Paper machine

Máy vải không dệt

Packing / Graphic PM

 

 

 

VIET HUNG TECHNOLOGY CO.,LTD

Phone: +84 4 625 311 67    -    Email: viet.hung.tech.ltd@gmail.com

Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.