Language

Paper Machine

Writing, packing, coating, tissue...

Water treatment

Waste water, Fresh water...

Industrial Pump

Vacuum pump, centrifugal pump, ....

Lab Equipment

Pulp & paper, Water treatment, ....

HOÁ CHẤT

Hoá chất GIẤY & DỆT NHUỘM

PAPER & TEXTILE CHEMICAL

 

Thứ ba, 28 Tháng 5 2019 14:05

Dây chuyền cuộn giấy vệ sinh và khăn bếp tự động YD-PC600C

Dây chuyền cuộn giấy vệ sinh - khăn bếp tự động

 

VIET HUNG TECHNOLOGY CO.,LTD là đối tác bán hàng của Baosou tại Việt Nam cho các dòng sản phẩm

- Máy gia công giấy tissue: máy cuộn giấy vệ sinh, máy khăn giấy, máy bao gói, máy cắt giấy...

- Máy xeo giấy tissue

 

- Máy chia khổ giấy tissue và giấy kraft

 

 

Last modified on Thứ ba, 28 Tháng 5 2019 14:57

THIẾT BỊ

A.Celli Paper Group

Tissue Paper machine

Máy vải không dệt

Packing / Graphic PM

 

 

 

VIET HUNG TECHNOLOGY CO.,LTD

Phone: +84 4 625 311 67    -    Email: viet.hung.tech.ltd@gmail.com

Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.