Print this page
Thứ tư, 28 Tháng 7 2021 11:13

Phun phủ lô sấy Yankee (Yankee Thermal Spray)

Khi nào cần phun phủ lô sấy Yankee:

- Lô thép đã bị hư lớp phủ dẫn đến khuyết tật của giấy tissue mà không thể khắc phục

- Lô gang đã mài mòn quá nhiều

Last modified on Thứ tư, 28 Tháng 7 2021 11:20
Andy Vu

Latest from Andy Vu